Loading..

Scaffolding

นั้งร้าน (Scaffolding) คืออะไร

               อุปกรณ์นั่งร้าน (Scaffolding) เป็นโครงสร้างชั่วคราวใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม ใช้สำหรับในงานก่อช่างที่ต้องทำงานในที่สูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ใช้เพื่อเหยียบขึ้นไปทำงาน และใช้ในการวางสิ่งของที่จำเป็น โดยนั่งร้านที่นิยมใช้ จะสร้างจากเหล็กท่อแบบปางหรือแบบหน้า และมีแผ่นไม้หรือแผนเหล็กวางพาดสำหรับวางอุปกรณ์หรือยืน

 

ส่วนประกอบของนั่งร้านหนึ่งชุด 

**บริษัท เพื่อนช่าง จำกัด**

1. ขาตั้ง (Vertical Frame) จำนวน 2 ชิ้น 

2. ฝาครอบ (Horizontal Frame) จำนวน 1 ชิ้น 

3. กากบาท (Cross Brace) จำนวน 2 ชิ้น 

4. ข้อต่อ (Joint Pin) จำนวน 4 ชิ้น

นั่งร้านมีกี่ขนาด? (บริษัท เพื่อนช่าง จำกัด)

ขนาด 50 ซม.

Vertical Frame

ขนาด 90 ซม.

Vertical Frame

ขนาด 120 ซม.

Vertical Frame

ขนาด 150 ซม.

Vertical Frame

ขนาด 170 ซม.

Vertical Frame

ขนาด 190 ซม.

Vertical Frame
Casting Concrete

แบบหล่อคอนกรีต (Casting Concrete) คืออะไร

          แบบหล่อคอนกรีต (Casting Concrete) เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญในงานก่อสร้างเป็นอย่างมาก เพื่อการทำโครงสร้างบ้าน แบบหล่อคอนกรีตจึงเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใส่ใจเป็นอย่างมาก ควรเลือกให้มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้โครงสร้างอาคารออกมาสมบูรณ์ รับน้ำหนักได้ดี ปัจจุบันแบบหล่อคอนกรีตมีหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบคอนกรีตคานบ้าน แบบเสาบ้านสี่เหลี่ยม แบบเสากลม

 

          ซึ่งแต่ก่อนมักใช้กันเป็นแบบไม้อัดและในการทำแบบหล่อคอนกรีตด้วยไม้อัดนั้นทำให้เสียเวลาในการทำแบบและยังไม่มีความคงทน แต่ในปัจจุบันมีแบบหล่อคอนกรีตที่ทำมาจากเหล็กหน้าที่มีความคงทนสูงและใช้งานได้รวดเร็ว รวมถึงการใช้งานแบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็กนี้ยังทำให้งานออกมาได้มาตรฐาน รับแรงกดได้ดีไม่มีลายน้ำ และสามารถนำมาใช้งานซ้ำได้ โดยเหล็กที่นำมาใช้ผลิตแบบนั้นก็จะมีระดับความหนาของเหล็กที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตแต่ละเจ้าซึ่งทั่วไปเหล็กจะมีความหนาอยู่ที่ 2-3 มม.